Teoria formelor fara fond online dating

Posted by / 17-Aug-2017 06:30

În programele celorlalte discipline, evoluţionismul lipseşte cu desăvârşire.Aşadar, în acest moment, putem spune fără riscul de a greşi, că studiul evoluţiei în şcoala românească este absolut insuficient.Nimeni nu contestă teoria atomică, de exemplu, dar ea nu este la fel de sigură (cu toate precauţiile necesare folosirii acestui termen în ştiinţă) precum cea a evoluţiei prin selecţie naturală.Este singura teorie care explică fenomenele biologice, dinamica şi complexitatea lumii vii, fără niciun concurent care măcar să aproximeze gradul ei de forţă explicativă, de supleţe conceptuală sau de coerenţă internă.Motivul cel mai probabil este acela că, în virtutea uriaşei sale inerţii şi a lipsei de reformă curriculară, şcoala românească îşi duce cu sine de decenii întregi găurile negre şi lipsurile fundamentale.

Selecţia naturală, selecţia sexuală, selecţia individuală sau grupală sunt (ipo)teze susţinute astăzi de dovezi extrem de solide.

În perioada comunistă, teoria a fost puternic ideologizată[1], fiind în general văzută ca o mostră de gândire materialistă şi ateistă.

Este o exagerare care forţează grosolan limitele teoriei.

De pildă, în fizică, există astăzi cel puţin doi candidaţi majori pentru o “teorie a totului”: teoria stringurilor[7] şi teoria gravitaţiei cu bucle[8] (ambele aduc perspective ireconciliabile şi totodată contestă teoria punctiformă a particulelor[9], pe care cei mai mulţi oameni o iau astăzi drept sigură).

În spectrul biologic, lucrurile sunt mult mai simple.

teoria formelor fara fond online dating-72teoria formelor fara fond online dating-85teoria formelor fara fond online dating-37

Rândurile de mai jos sunt o prezentare onestă a situaţiei, dar şi un apel către toţi cei care sunt sau pot reprezenta factori de decizie în privinţa regândirii poziţiei conţinuturilor evoluţioniste în programele şcolare româneşti.